تعرفه همکاری

طراحی سایت شخصی

۶ میلیون تومان
 • کد نویسی قالب با هزینه جدا
 • 10 ویجت المنتور اختصاصی
 • راهنمای ویدئویی 2 ساعته
 • ۱ ماه پشتیبانی رایگان
 • 30 درصد تخفیف پروژه بعدی

طراحی سایت شرکتی

۹ میلیون تومان
 • کد نویسی قالب با هزینه جدا
 • 10 ویجت المنتور اختصاصی
 • راهنمای ویدئویی 2 ساعته
 • ۱ ماه پشتیبانی رایگان
 • 30 درصد تخفیف پروژه بعدی

طراحی سایت آموزشی

۱۳ میلیون تومان
 • کد نویسی قالب با هزینه جدا
 • هماهنگ با ووکامرس
 • 10 ویجت المنتور اختصاصی
 • راهنمای ویدئویی 2 ساعته
 • ۱ ماه پشتیبانی رایگان
 • 30 درصد تخفیف پروژه بعدی

طراحی سایت فروشگاهی

۱۸ میلیون تومان
 • کد نویسی قالب با هزینه جدا
 • هماهنگ با ووکامرس
 • 10 ویجت المنتور اختصاصی
 • راهنمای ویدئویی 2 ساعته
 • ۱ ماه پشتیبانی رایگان
 • 30 درصد تخفیف پروژه بعدی